Edycja 3

Impet cyfrowy.
Polak e-gotowy?
Cyfrowy świat tworzy się na naszych oczach. Podążamy w stronę cyfrowej przyszłości. Czy będzie to przyszłość nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, konkurencyjnej gospodarki i dynamicznego społeczeństwa?

Czy Polska jest e-gotowa?
Piotr Muszyński
O cyfrowej przyszłości Polski dyskutowali zaproszeni eksperci, wśród których znaleźli się m.in. Piotr Muszyński, Roman Dmowski, Wojciech Wiewiórowski, Krzysztof Blusz, Justyna Jasiewicz.
NASI EKSPERCI
Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Transformacji
Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji
Wojciech Wiewiórowski
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krzysztof Blusz
Wiceprezes Zarządu Fundacji demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej
Justyna Jasiewicz
Socjolog UW
Piotr Muszyński, Wojciech Wiewiórowski, Roman Dmowski

Krzysztof Blusz, Justyna Jasiewicz