Edycja 8

Ochrona
czy obrona?

Bezpieczna cyberprzestrzeń
Jak reagować na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego?

Jak przeciwdziałać atakom w sieci i jak robią to inne państwa?

Jaką strategię powinna przyjąć polska, aby skuteczniej chronić systemy infrastruktury krytycznej?
Dr Joanna Kulesza, Dr Krzysztof Liedel
W debacie ekspertów, udział wzięli m.in.: dr Joanna Kulesza, dr Krzysztof Liedel, Piotr Muszyński, gen. bryg. Włodzimierz Nowak.
NASI EKSPERCI
Dr Joanna Kulesza
Ekspert Instytutu Kościuszki
Dr Krzysztof Liedel
Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Gen. bryg. Włodzimierz Nowak
Doradca Ministra Cyfryzacji
Piotr Januszewicz
Z-ca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Dr Joanna Kulesza